O le Su'ega Faalumaga i Tu ma Aga
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail Thumbnail

O le Su'ega Faalumaga i Tu ma Aga

$45.00

O le Su'ega Faalumaga i Tu ma Aga, Tala o le Vavau ma le Tala Faasolopito e Faamautuina ai le Filemu ma Pulega Lelei i Aiga, i Nuu, i Ekalesia, written entirely in Samoan, is a search for the cultural values or Samoan way of life with, legends of the history of the peaceful Mau Movement (a non-violent movement for Samoan independence) for a stable and peaceful good for families, villages and the country. 

Measurements: 6.6" x 9.5" x 0.5" / 16.7cm x 23.9cm x 1.2cm